Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου – Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1163/15 απόφασης ΓΓΔΕ (Β΄1711). (Απόφαση Αριθμ.Α.1272/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2936/12.7.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1272/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2936/12.7.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin