Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.: Ο ΔΕΛ 1098815 ΕΞ 2019/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.: Ο ΔΕΛ 1098815 ΕΞ 2019/8.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin