Παρατείνεται, μέχρι 26 Αυγούστου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 11.7.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Δείτε την Ανακοίνωση 11.7.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin