Έναρξη υποβολής αιτήσεων (προθεσμία έως 23.8.2019) για δύο νέα προγράμματα κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων

Ξεκίνησε στις 28.6.2019 η υποβολή αιτήσεων για τα παρακάτω δύο προγράμματα τύπου voucher, στα οποία περιλαμβάνονται και Μηχανικοί (Δελτίο Τύπου 2.7.2019 του Υπ. Εργασίας).

Πρόγραμμα 1 : “Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας)”.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Πρόγραμμα 2 : “Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας)”.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 600 ωρών (400 ώρες θεωρία και 200 ώρες πρακτική άσκηση) και οδηγούν σε πιστοποίηση ISO/IEC 17024 (Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι)
Το εκπαιδευτικό επίδομα για τον κάθε ωφελούμενο ανέρχεται σε 2.800 ευρώ.
Σε ο,τι αφορά την επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών, η εκπαίδευση θα γίνει σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες που θα επιλέξει ο ωφελούμενος:
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
Η επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών θα υλοποιηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες με συναφές αντικείμενο.
Επιπλέον, θα υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου 2019 και λήγει την 23η Αυγούστου 2019 στις 23:59

Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα και να υποβάλετε την αίτησή σας στους παρακάτω συνδέσμους με την ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr :

– Για το πρόγραμμα 1 εδώ

– Για το πρόγραμμα 2 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin