Β΄ κύκλος του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II” (Προκήρυξη – Οδηγός Εφαρμογής – Παραρτήματα Οδηγού). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2583/27.6.2019)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2583/27.6.2019 η ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019 με την οποία προκηρύσσεται ο Β΄ κύκλος του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του που ενσωματώνονται στην ΚΥΑ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου : 18.7.2019

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2583/27.6.2019) εδώ

Επίσης δείτε στον ιστότοπο του Προγράμματος (https://exoikonomisi.ypen.gr) :

– Τη σχετική Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

– Τον Οδηγό Εφαρμογής εδώ

– Τα Παραρτήματα του Οδηγού εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin