Άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών” (Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση (εμπεριέχει την πρόσκληση συμμετοχής ωφελουμένων και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin