Επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία και παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών. (Ανακοίνωση 27.6.2019 του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα)

Δείτε την Ανακοίνωση 27.6.2019 του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin