Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα (οδηγίες για τα σχετικά μέτρα προφύλαξης). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.40957/31.5.2019 του Υπ. Υγείας)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.40957/31.5.2019 του Υπ. Υγείας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin