Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2105/10.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2105/10.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin