Χρήσιμες Ανακοινώσεις (4/6/2019, 6/6/2019 και 10/6/2019) του ΤΕΕ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4495/2017 και 4178/2013

Δείτε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4/6/2019, 6/6/2019 και 10/6/2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin