Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. (ΚΥΑ Αριθμ.43650/7.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2213/8.6.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.43650/7.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2213/8.6.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin