Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. (Απόφαση Αριθμ.οικ.44662/454/31.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄2192/7.6.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.οικ.44662/454/31.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄2192/7.6.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin