Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/2532/2192/10.6.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/2532/2192/10.6.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin