Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας [τροποποιήσεις σε θέματα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους]. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2082/16.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2082/16.5.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το συνημμένο της Εγκυκλίου, άρθρο 73 του Ν.4607/2019 (Α΄65), εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin