Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1164/23.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1618/10.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1164/23.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1618/10.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin