Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του “Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων” (ΠΔ 41/2018 – ΦΕΚ Α΄80/7.5.2018). (Εγκύκλιος-1 Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824/10.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο-1 Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824/10.5.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε τον “Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων” (ΠΔ 41/2018 – ΦΕΚ Α΄80/7.5.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin