Παρατάσεις προθεσμιών. (Ανακοίνωση 24.4.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Δείτε την Ανακοίνωση 24.4.2019 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε τις σχετικές Αποφάσεις της Υφ. Οικονομικών :
1. Την Αριθμ.Α.1168/24.4.2019 (ΦΕΚ Β΄1458/30.4.2019) εδώ
2. Την Αριθμ.Α.1169/24.4.2019 (ΦΕΚ Β΄1459/30.4.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »