Πρόσκληση σε τεχνικό σεμινάριο – ημερίδα που θα γίνει στην Τρίπολη 13.3.2013 με θέμα: Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού περιβλήματος.


Δείτε την πρόσκληση-πρόγραμμα και δηλώστε τη συμμετοχή σας