Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. (Απόφαση Αριθμ.Α.1123/2.4.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1280/15.4.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1123/2.4.2019 της Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1280/15.4.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin