Διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής – αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) για επαγγελματίες (Μηχανικοί ΤΕΕ, Δικηγόροι, κ.α.) με ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – δηλαδή έξυπνη κάρτα ή usb token)

Δείτε τη διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής – αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) για επαγγελματίες (Μηχανικοί ΤΕΕ, Δικηγόροι, κ.α.) με ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – δηλαδή έξυπνη κάρτα ή usb token), στο σχετικό ιστότοπο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin