Νέα παράταση έως 30.4.2019 για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού – Τροποποίηση της 45231/2017 (Β΄1445) ΚΥΑ “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄240)”. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1094/28.2.2019 – ΦΕΚ Β΄1037/28.3.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1094/28.2.2019 (ΦΕΚ Β΄1037/28.3.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin