Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/13 στα τέλη χαρτοσήμου. (Εγκύκλιος Ε.2045/19.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2045/19.3.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin