Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (Απόφαση Αριθμ.Α.1099/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄949/20.3.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1099/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄949/20.3.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin