Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64 και των περ. α και γ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/13. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄948/20.3.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1101/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄948/20.3.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin