Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4.3.2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν.4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. (Εγκύκλιος Ε.2042/13.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2042/13.3.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 53 (έναρξη ισχύος) του Ν.4599/2019 (ΦΕΚ Α΄40/4.3.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »