Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/30.1.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1047/29.3.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/30.1.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄1047/29.3.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin