Έναρξη της Δράσης Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). [Δελτίο Τύπου 22.3.2019 του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)]

Δείτε το Δελτίο Τύπου 22.3.2019 του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin