Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 27.6.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Δείτε την Ανακοίνωση 27.6.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin