Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. (ΚΥΑ Αριθμ.549/11.1.2019 – ΦΕΚ Β΄100/24.1.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.549/11.1.2019 (ΦΕΚ Β΄100/24.1.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin