Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.1037/25.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄213/1.2.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1037/25.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄213/1.2.2019) εδώ

Δείτε το άρθρο 45 του Ν.4172/2013 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin