Νέα παράταση έως 28.2.2019 για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού. Τροποποίηση της 45231/2017 (Β΄1445) ΥΑ “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 (Α΄240)”. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1033/23.1.2019 – ΦΕΚ Β΄163/30.1.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1033/23.1.2019 (ΦΕΚ Β΄163/30.1.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin