Επείγουσα προθεσμία οριστικοποίησης εκκρεμών δηλώσεων για το Κτηματολόγιο – αλλάζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής από 4.2.2019. (Ανακοίνωση 30.1.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Δείτε την Ανακοίνωση 30.1.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin