Πρόσκληση (Α.Π.1900644/18.1.2019) για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, για το έτος 2019

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin