Ανακοίνωση: «Σε εφαρμογή ο ΚΕΝΑΚ. Οι οδηγίες και το λογισμικό του ΤΕΕ για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων».

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin