Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4067/2012 που αφορά στα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές. (Έγγραφα ΔΑΟΚΑ/74084/4651/30.11.2018 και ΔΕΣΕΔΠ/88093/817/13.12.2018 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/74084/4651/30.11.2018 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε το Έγγραφο ΔΕΣΕΔΠ/88093/817/13.12.2018 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin