Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240Α΄)» (ΦΕΚ 1445Β΄). (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.141871/31.12.2018 – ΦΕΚ Β΄30/15.1.2019)

Δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.141871/31.12.2018 (ΦΕΚ Β΄30/15.1.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin