Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018). (Εγκύκλιος Ε.2003/9.1.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2003/9.1.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin