Ανακοίνωση κεντρικού ΤΕΕ για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης τόσο του Ε.Δ. όσο και της ιστοσελίδας του ΤΕΕ, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής τα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ θα εκδίδονται εβδομαδιαία μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Η έντυπη έκδοση θα έχει μεγαλύτερη περιοδικότητα. Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους για την άμεση ενημέρωση τους για διαγωνισμούς και προσκλήσεις ενδιαφέροντος μελετών, για ανακοινώσεις αναθέσεων μελετών και για το γραφείο εργασίας να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και την ηλεκτρονική εβδομαδιαία έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin