Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.139383/21.12.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄5838/27.12.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.139383/21.12.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄5838/27.12.2018) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 21.12.2018 “Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του ν.4399/16” του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin