Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2001/28.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2001/28.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τα άρθρα 55, 60, 61 και 70 του Ν.4583/2018 στο ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »