Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. (ΚΥΑ Αριθμ.ΔΕΑΦ1184793ΕΞ2018/13.12.2018 – ΦΕΚ Β΄5619/13.12.2018)

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (η σχετική προθεσμία κανονικά έληγε στις 12 Δεκεμβρίου 2018) έδωσαν το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους επαγγελματίες που υποχρεούνται σε αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), προκειμένου να δηλώσουν τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι για τους νέους επαγγελματίες η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Για μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ για την υποβολή δήλωσης πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Πρόστιμο 1.500 ευρώ προβλέπεται για τους επαγγελματίες εκείνους οι οποίοι, ενώ έχουν σχετική υποχρέωση, δεν έχουν εγκαταστήσει POS.

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΔΕΑΦ1184793ΕΞ2018/13.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5619/13.12.2018) δια της οποίας δίδεται παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin