Απάντηση σε αίτηση σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 41/18 “Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων”. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/60095/4005/1.10.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/60095/4005/1.10.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin