Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994. (Έγγραφο ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ2018/01-10-2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε το Έγγραφο ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ2018/01-10-2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin