Προσωρινές δυσκολίες λειτουργίας στην πλατφόρμα διαχείρισης αυθαιρέτων του ΤΕΕ. [Επείγουσα Ανακοίνωση (αρχική 3.10.2018 – update 3.10.2018, 17:00 – update 4.10.2018, 11:00) του Κεντρικού ΤΕΕ]

Δείτε την Επείγουσα Ανακοίνωση (αρχική 3.10.2018 – update 3.10.2018, 17:00 – update 4.10.2018, 11:00) του Κεντρικού ΤΕΕ] εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin