Δημοσιεύθηκε, με ελεύθερη πρόσβαση, η νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. (Δελτίο Τύπου 28.9.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 28.9.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin