Παράταση της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών με έκπτωση του ειδικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4546/2018, καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά εξάμηνη παράταση για τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ανάρτηση των δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013, που θα επιλύσει πολλά προβλήματα και θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για πλήθος συμπολιτών μας και συναδέλφων Μηχανικών.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin