Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 (Α΄209) για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες Α΄ κατηγορίας της υπ. αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) Υπουργικής Απόφασης. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.οικ.10502/14.6.2018 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.πρωτ.οικ.10502/14.6.2018 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »