Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦΒ1139451ΕΞ2018/21.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦΒ1139451ΕΞ2018/21.9.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin