Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287).(Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1171/29.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3964/12.9.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1171/29.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3964/12.9.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin