Ενσωματώθηκαν στο λογισμικό οι τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Δ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ που αναγράφονται στο άρθρο 34, παράγραφοι 28-46 του Ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018) που περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν.4495/2017. (Ανακοίνωση 12.8.2018 του ΤΕΕ / Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων των N. 4495/2017 και 4178/2013)

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/8/2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin